Verlaagd BTW tarief voor afbraak en heropbouw van privéwoningen - Ketswoningbouw
Verlaagd BTW tarief voor afbraak en heropbouw van privéwoningen - Bij Kets Woningbouw bouwen we uw droomwoning volledig op maat.

Het BTW-percentage voor de afbraak en heropbouw van woningen bedraagt momenteel nog 21 procent. Vanaf 1 januari 2021 komt daar verandering in: het percentage wordt verlaagd van 21 naar 6 procent. Het verlaagd BTW tarief was reeds van toepassing in 32 centrumsteden, maar wordt nu uitgebreid naar het volledige grondgebied. Belangrijk is wel dat de maatregel van bepaalde duur is en terug een einde neemt op 31 december 2022.

Duurzame en stimulerende functie

De nieuwe maatregel heeft zowel een stimulerende als een duurzame functie. Door de coronacrisis kwam de bouwsector enorm onder druk te staan. Met behulp van deze maatregel wil de overheid de bouwsector een fiscale stimulans geven. Men wil de koopkracht van burgers en gezinnen opnieuw gaan verhogen door de mogelijkheid om een nieuwe woning te verwerven aan een lagere kostprijs. De duurzame functie van de maatregel bestaat eruit dat er meer en sneller wordt ingezet op duurzaam bouwen en renoveren.

Voorwaarden om van de maatregel te kunnen genieten

Er zijn een aantal beperkende maatregelen waar aan voldaan moet worden om van de maatregel te kunnen genieten.

  • De maatregel is alleen van toepassing wanneer het gaat om de afbraak en heropbouw van de enige eigen woning.
  • De woning dient gedurende een periode van minimum 5 jaar bewoond te worden na het einde van de werken.
  • De bewoonbare oppervlakte mag maximaal 200 vierkante meter bedragen.
  • De maatregel is ook van toepassing op woningen die gedurende een periode van minstens 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor.

Voorbeeld

De heer en mevrouw Peeters kopen in Boechout een stuk grond met daarop een oude schuur. De schuur is in te slechte staat om te vernieuwen dus beslissen ze om deze af te breken en op het perceel een eigen woning te bouwen.

De kostprijs van de afbraak van de schuur is geraamd op 80.000 euro exclusief BTW. De bouw van de nieuwe woning is geraamd op 250.000 euro exclusief BTW.

Onder de huidige wetgeving bedraagt het BTW percentage voor de afbraak en heropbouw 21 procent. Het totaal verschuldigde bedrag aan BTW is in dit geval 69.300.

  • 16.800 euro BTW voor de afbraakwerken (80.000 x 21%)
  • 52.500 euro BTW voor de bouw van de woning (250.000 x 21%)

Onder de nieuwe maatregel bedraagt het BTW percentage voor de afbraak en heropbouw 6 procent. Het totaal verschuldigde bedrag aan BTW is in dit geval 19.800 euro.

  • 4.800 euro BTW voor de afbraakwerken (80.000 x 6%)
  • 15.000 euro BTW voor de bouw van de woning (250.000 x 6%)

De BTW-winst voor de familie Peeters bedraagt dus in totaal 49.500 euro.

Opgelet, de wetgeving rond de voormelde regeling is nog niet definitief gestemd en kan dus mogelijk nog worden aangepast.

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen onder het nieuwe stelsel?

Maak een afspraak en we bespreken samen uw mogelijkheden.

Sluiten